Seminarium Jesienne odbędzie się w terminie 04-07.10.2012

Jesienne Seminarium Stypendystów - październik 2012

Jak co roku przedstawiciele Fundacji im. Nowickiego, Fundacji DBU oraz Stowarzyszenia Środowisko dla Środowiska spotkają się na seminarium jesiennym z byłymi stypendystami oraz ze stypendystami najnowszej edycji. Jak co roku każdy z najmłodszego rocznika aktualnych stypendystów będzie miał okazję zaprezentować swoje osiągnięcia z czasu pobytu w Niemczech, a starsze roczniki przedstawią czym aktualnie się zajmują, która specjalizacja z zakresu ochrony środowiska jest im najbliższa. Tym razem Mrągowo w pierwszych dniach października 2012 będzie gościło stypendialną rodzinę, liczymy na jak zwykle interesujące dyskusję oraz wspólną wycieczkę i ognisko.

Uroczystosci 15-lecia Polsko - Niemieckiej Akcji Stypendialnej

26 listopada 2011 r., podobnie jak 5 lat temu, w gościnnych progach Teatru Polskiego odbyła się gala, jako pierwsza część świętowania Jubileuszu 15-lecia wspólnej akcji stypendialnej. Gala została zorganizowana przez DBU, Fundację im. Nowickiego i Stowarzyszenie Środowisko dla Środowiska. Przemówienia wygłosili prof. Maciej Nowicki, pierwszy pomysłodawca akcji stypendialnej oraz Sekretarz Generalny Frizt Brickwedde, dzięki któremu Kuratorium Deutsche Bundesstiftung Umwelt udzieliło finansowego i logistycznego wsparcia całej akcji. Przez wszystkie lata działania akcji stypendialnej panowie byli zaangażowani w polsko-niemieckie przedsięwzięcie, będące doskonałym przykładem sąsiedzkiego współdziałania dla dobra ochrony środowiska. Po wręczeniu dyplomów kolejnemu rocznikowi stypendystów głos zabrali przedstawiciele Stowarzyszenia Środowisko dla Środowiska, obecnie wraz z DBU odpowiedzialni za kontynuowanie akcji. Ich podziękowania były skierowane do przedstawicieli obu fundacji, a życzenia do młodszych koleżanek i kolegów. Gdy na scenę teatru weszli wszyscy obecni na widowni stypendyści zrobiło się bardzo tłoczno, a goście byli zaskoczeni skalą przedsięwzięcia. Tradycyjnie elementem artystycznym gali był fortepianowy mini - koncert.

Konferencja Jubileuszowa "Razem bliżej środowiska... od 15 lat".

Odbyła się po południu - 26 listopada 2011 r. - w Sali Lustrzanej Pałacu Staszica, siedzibie Polskiej Akademii Nauk. Goście, którzy tłumnie przybyli także i na tę część spotkania, wysłuchali referatów z różnych tematów zgłoszonych przez profesora Macieja Nowickiego. Referaty wygłoszone na konferencji przez stypendystów:

Joanna Maćkowiak – Pandera Polityka klimatyczna w czasach kryzysu
Dorota Zawadzka – Stępniak Zarabiamy na ochronie klimatu
Aleksandra Arcipowska Przyszłość energetyki w Polsce w ujęciu wielowariantowym
Artur Gzella Rozwój zrównoważony – w poszukiwaniu równowagi
Szymon Firląg Perspektywy rozwoju budownictwa energooszczędnego w Polsce
Anna Oniszk – Popławska Zagadnienia związane z rozwojem biogazowni rolniczych
Aleksandra Lewandowska Oceany w obliczu zmian klimatu
Karol Mrozik Problemy zarządzania zasobami wodnymi w Polsce
Maria Śmietanka Komputerowe modelowanie zanieczyszczeń wód z sektora rolniczego
Marek Goździk Zachowanie różnorodności biologicznej w projektach małej retencji wody
Izabela Kosińska Korzyści ze stosowania oceny cyklu życia w gospodarce odpadami
Łukasz Gawor Rekultywacja zwałowisk pogórniczych na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Ruhry
Michał Kopeć Wdrożenie odnowy urządzeń multimedialnych w Grupie Telekomunikacji Polskiej
Ewa Jabłońska Czemu zawdzięcza swoją stabilność torfowisko w Dolinie Rospudy
Magdalena Main – Korn Świerk Beskidzki – dramat w trzech aktach
Rafał Gosik Skutki uboczne stosowania opasek lepowych na kasztanowcach
Wojciech Szymalski Jak wolontariat pomoże ci znaleźć pracę
Piotr Otawski Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska – założenia, rozwój, wyzwania