Miejsca pobytu stypendystów 1 edycji 1998 w Niemczech

 Chrapek Tomasz
AGH Kraków - Lipsk

 Czech Andrzej

 Gosik Rafał

 Jezierska Dagmara

 Kandefer Anna

 Knysak Robert

 Łopata Agnieszka
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 Speicher (Michalska) Agnieszka
Politechnika Warszawska - Hennef

 Rippel Joanna

 Osińska-Skotak Katarzyna
Politechnika Warszawska - Freiburg im Breisgau

 Stempczyńska (Roessler) Gabriela

 Strączyńska Monika
Akademia Rolniczo-Techniczna w Olsztynie - Drezno

 Winter (Wiśniewska) Barbara

 Wojtczak Renata

 Zdybik Maciej