Miejsca pobytu stypendystów 4 edycji 2001 w Niemczech

 Chmielińska-Bernacka Anna

 Gierałtowska Małgorzata
Uniwersytet Warszawski - Monachium

 Kamiński Filip

 Kardaś Piotr

 Karmańska (obecnie Nadrowska) Monika
Politechnika Śląska - Potsdam, Aachen

 Kowalska Małgorzata

 Lisowska Alicja

 Maćkowiak-Pandera Joanna
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza - Berlin

 Michałowski Bolesław

 Oniszk Anna
Politechnika Warszawska - BRAUNSCHWEIG

 Potoczna Barbara

 Roman Olga

 Jabłonowska Iwona
Uniwersytet Warszawski - 1.Essen 2.Potsdam

 Szurman Arkadiusz

 Tabernacki Krzysztof

 Wójtowicz Małgorzta