Miejsca pobytu stypendystów 6 edycji 2003 w Niemczech

 Adamska Małgorzata
Politechnika Wrocławska - Drezno

 Baściuk Mirosław
Politechnika Wrocławska - Berlin

 Bernacka Anna
Uniwersytet Warszawski

 Całek Łukasz
Akademia Rolnicza we Wrocławiu - Karlsruhe

 Dyjak Radomir
SGGW - Osnabrueck

 Dziejma Celina
Politechnika Białostocka - Uniwersytet Hans Moritz Arndt w Greifswaldzie

 Godzisz Marta
Uniwersytet Warszawski - Angermuende (Brandenburgia)

 Haładyj Anna
Katolicki Uniwersytet Lubelski - Univeristaet in Rostock

 Janik Marcin
Politechnika Śląska - Lipsk

 Łuniewski Artur
Politechnika Białostocka - Osnabrueck

 Martczak Monika
Politechnika Lodzka - Aachen, Saarbrücken

 Mazurczyk Agata
Uniwersytet Warszawski - Braunschweig

 Willecki Jacek
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski - Berlin

 Nieć Anna
Akademia Rolnicza im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu - Bremen

 Kuprel-Poźniak Barbara
Politechnika Białostocka w Białymstoku - Drezno

 Haponiuk-Winiczenko Katarzyna
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - Freising (Muenchen)