Miejsca pobytu stypendystów 9 edycji 2006 w Niemczech

 Czandryk Agnieszka

 Klęka Justyna
Akademia Rolnicza we Wrocławiu - Berlin

 Lechwacka Małgorzata
Politechnika Wrocławska - Lipsk

 Miara Marta
Akademia Rolnicza im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu - Hannover

 Niewińska Iwona
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - Dresden

 Staniszewski Bartosz
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza - Hamburg - Süldorf

 Szcześniak Beata
Uniwersytet Warszawski - Berlin

 Szymańska Agata
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Drezno

 Szyszka Dariusz
Politechnika Szczecińska - Freising

 Ślązak Anna
Akademia Górniczo-Hutnicza - Cottbus

 Świgoń Monika
Akademia Świętokrzyska - Drezno

 Tomaszewska Iwona
Uniwersytet Warszawski - Freiburg im Breisgau

 Skomiał Paulina
UNIWERSYTET ŁÓDZKI - DREZNO