Miejsca pobytu stypendystów 10 edycji 2007 w Niemczech

 Brożyna Michał
Uniwersytet Wrocławski - Muencheberg (koło Berlina)

 Grabowski Tomasz

 Kopeć Michał
Uniwersytet Warszawski - Giessen (koło Frankfurtu nad Menem)

 Kwaśnicka Kamila
Uniwersytet Wrocławski - Humboldt-Universität zu Berlin; Branderburgische Technische Universität Cottbus

 Lewandowska Aleksandra
Szkola Glowna Gospodarstwa Wiejskiego - Kiel

 Mróz Bogusława
SGGW Warszawa - Dresden

 Pol Agnieszka
Uniwersytet Śląski - Monachium

 Puzio Agnieszka

 Ramus Ksenia
Uniwersytet Opolski - Leipzig

 Śmietanka Maria
Uniwersytet Warszawski - Oberpfaffenhofen koło Monachium

 Wąsik Magdalena
Szkola Glowna Gospodarstwa Wiejskiego - Freiburg

 Zarabska Daria

 Zaród Barbara

 Modzelewska Krystyna

 Bociarska Marta
- -