Seminarium Jesienne Fundacji im. Nowickiego, Ryte Błota 2005

Relacjonują: Maria Zachwatowicz (VIII Edycja), Małgorzata Mizgalska (VIII Edycja, SDS), Karol Pawelczyk (VIII Edycja, SDS)
Zdjęcia: Agnieszka Szczepińska (VIII Edycja), Tomasz Pietrusiak (VIII Edycja, SDS)

Seminarium Jesienne, podsumowujące przebieg sześciomiesiecznego pobytu w Niemczech stypendystów VIII edycji konkursu Fundacji im. Nowickiego, odbyło się w dniach 6-9 października 2005 r., w Rytych Błotach na Pojezierzu Brodnickim. seminarium jsienne Seminarium było czasem podsumowania i prezentacji osiągnieć oraz doświadczeń zawodowych zdobytych podczas stażu tegorocznych stypendystów, ale rownież okazją do spotkania, wymiany myśli i integracji wszystkich roczników.

Program seminarium otwierał tzw. “wolny wieczor”, podczas którego stypendysci VIII edcji przedstawili wybór zdjęć dotyczących ich spotkań i wspólnie spędzonego czasu w Niemczech. Również wtedy mieliśmy okazję do obejrzenia slajdów, filmow oraz wysłuchania ciekawych relacji dotyczących pozazawodowej aktywności innych uczestników tegorocznego spotkania.

Drugi dzień seminarium oraz poranek dnia kolejnego poświecone zostały na prezentacje przebiegu stażu stypendystow VIII edycji. Relacje miały formę kilkunastominutowych wystąpień.

Tematyka wystąpień

seminarium jsienne

Waldemar Bernatowicz - ocena jakości wód rzek Rote Weißeritz, Wilde Weißeritz, Vereinigte Weißeritz w ramach projektu EMTAL oraz wypracowanie narzędzi i metodologii dla zrównoważonego gospodarowania w zlewniach górskich

seminarium jsienne

Szymon Firlag - konstrukcja i funkcjonowanie domow pasywnych (budynek pasywny w Marsylii i Warszawie), perspektywy dla budynków pasywnych w polskich warunkach klimatycznych - symulacje dynamiczne (polska wersja programu PHPP)

seminarium jsienne

Agnieszka Gruszecka - porównanie zawartości wybranych metali ciężkich w różnych komponentach środowiska (wody, osady rzeczne, gleby, rośliny) w sąsiedztwie składowisk odpadów przemysłowych w rejonie Bukowna (Polska) i rejonie Mansfeld (Niemcy) oraz ich wpływ na zanieczyszczenie środowiska tych regionów

seminarium jsienne

Agnieszka Janowska – praca w Oeko-Institut obejmująca zagadnienia zwiaząne z mozliwosciami redukcji emisji gazów cieplarnianych - handel emisjami, wspieranie wykorzystania odnawialnych zródeł energii i kogeneracji

seminarium jsienne

Ewa Jabłonska - oznaczanie gatunków brzóz na podstawie ich pyłkow, badania palinologiczne dotyczace morfologii pyłków i nasion brzóz

seminarium jsienne

Aleksandra Kazmierczak - gospodarka odpadami w mieście Hamburg

seminarium jsienne

Małgorzata Mizgalska - monitoring zmian powierzchni jeziora Aralskiego (MODIS) oraz praca nad projektem LEADER+ „Monitoring środowiska rolnego w Demmin - system sieci meteorologicznej”

seminarium jsienne

Karol Pawelczyk - wprowadzenie Europejskiego systemu Eko-Zarządzania i Auditu - EMAS w Forschungsstätte der Evangelischen Studiengemeinschaft w Heidelbergu oraz porównanie wskazników zrównoważonego rozwoju w mieście Poznań i wybranym mieście niemieckim

seminarium jsienne

Piotr Pięta - badania nad udoskonalaniem organicznych ogniw fotowoltaicznych i ogniw paliwowych

seminarium jsienne

Tomasz Pietrusiak – praca przy wdrażaniu koncepcji ochrony dziedzictwa kulturowego Badenii Wurtembergii oraz turystyki ekologicznej na terenie landu (w ramach projektu EkoRegio Tour); ewaluacja programu badającego zmienność wykorzystania powierzchni rolniczych na terenie Badenii Württembergii (Projekt MEKKA II)

seminarium jsienne

Agnieszka Szczepinska - przystosowanie i wprowadzenie na polski rynek platformy internetowej Ekoeasy, slużącej do zarządzania gospodarką odpadami w przedsiębiorstwie

seminarium jsienne

Krzysztof Tarnawski - praca nad metodyka i technikami renaturyzacji rzek w ramach Urbem Project

seminarium jsienne

Jacek Wiśniewski - badania nad indykatorami zrównoważonej konsumpcji, ocena nowych technologii pod kątem społecznych aspektow zrównoważonego rozwoju, edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju w układzie szkola-firma

seminarium jsienne

Magdalena Wrzesień - zastosowanie teledetekcji w badaniach środowiska przyrodniczego, satelitarny monitoring ekosystemów górskich

seminarium jsienne

Dorota Zawadzka – scenariusze zapotrzebowania i zaopatrzenia w energię w Polsce w perspektywie roku 2050 (ze szczególnym uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii)

seminarium jsienne

Maria Zachwatowicz - praca przy projekcie mającym na celu pogodzenie gospodarowania rolniczego z potrzebami ochrony przyrody w dolinie rzeki Syre w Luksemburgu; rozwoj szaty roślinnej na obszarze dawnych poligonów wojskowych koło Drezna (badania biologii populacji rosiczek); problematyka wkraczania lasu na obszary Badenii-Württembergii; inwentaryzacja jemioły (Viscum album L.) we Freiburgu

Monika Wosik - zrównoważone strategie energetycznego wykorzystania biomasy w wybranych regionach Niemiec (prelegentka nieobecna ze względów zdrowotnych, wyświetlony został pokaz slajdow z podkładem muzycznym)

Profesor Maciej Nowicki, wysoko ocenił poziom merytoryczny prezentacji. Problemem dla wiekszości prelegentow, bylo jedynie zmieszczenie się z prezentacją i dyskusją w przeznaczonym na nie czasie 20 minut, zwłaszcza ze pytania dotyczące przedstawionych zagadnień były liczne, a dyskusje niejednokrotnie burzliwe.

Po zakończeniu prezentacji nastapił czas zasłużonego odpoczynku na łonie natury. W sobotnie poludnie, Pan Profesor Maciej Nowicki wraz z Panią Anną Nowicką poprowadzili pieszą wycieczkę po najpiekniejszych zakątkach Pojezierza Brodnickiego. Mieliśmy dzięki temu możliwość przekonania się jak piękny krajobrazowo i bogaty w skarby przyrody jest to region, nieskażony przemysłem ani masowym ruchem turystycznym. Tego dnia, część uczestników seminarium zdecydowała się odkrywać uroki przyrody z innej perspektywy, korzystając z kajaków i łodzi. Ponieważ okoliczne jeziora połączone są kanałami, ten sposób podziwiania natury jest wręcz wymarzony. Można było z bliska obejrzeć wyspę, będacą siedliskiem kolonii kormoranów, żeremia bobrów i bujną roślinność wodną.

Popołudniowy program seminarium rozpoczął się od przedstawienia dzałalności stowarzyszenia “Środowisko dla Środowiska”. Tu omówione zostały cele i priorytety działania organizacji oraz inicjatywy SDS, takie jak: akcja "Nie wszystko na wysypisko" (mająca na celu propagowanie selektywnej zbiórki odpadów, organizowana we wrocławskich szkołach we współpracy z firmą WPO Alba oraz stowarzyszeniem Eko-Biegly) czy tez uczestnictwo w Pikniku Naukowym w Warszawie (wraz z Fundacja im. Nowickiego). Nastepnie, Stypendysci edycji od I do VII przedstawili zarys swojej aktualnej aktywności zawodowej oraz plany na przyszlość. Dzień zakończył się ogniskiem z atrakcjami, pieczeniem kiełbasek, spiewami i wspólną zabawą do późnej nocy.

W niedzielę rano, po wspólnym śniadaniu, uczestnicy seminarium rozjechali się w swoje strony, wiedząc jednak, ze za rok spotkają się znowu, w kolejnym, pięknym zakątku Polski.
Przegląd SdS'u w całości dotyczący Seminarim Jesiennego

Album zdjęć z seminarium
(autorzy zdjęć: Ewa Witkowska, Andrzej Błachowicz, Marek Goździk, Emilia Kowalska, Monika Kryger, Agata Lew, Artur Łuniewski, Małgorzata Mizgalska, Karol Pawelczyk, Tomek Pietrusiak, Agnieszka Szczepińska, Marysia Zachwatowicz)

Dodane: 28.10.2005