Ksenia Ramus - laureat Konkursu Fundacji im. Nowickiego

Dane podstawowe:

Imię: Ksenia
Nazwisko: Ramus
Tytuł: Mgr
Edycja: 10

Przed stypendium

Temat pracy magisterskiej: 2006 - "Dynamika stężeń Wielopierścieniowych Węglowodorów Aromatycznych (PAHs) w procesie kompostowania odpadów komunalnych metodą MUT-DANO" 2004 - "Transport Fosfonopeptydów przez Unieruchomione Membrany Ciekłe"
Wydział: Przyrodniczo-Techniczny / Matematyczno-Fizyczno-Chemiczny
Uczelnia: Uniwersytet Opolski
Najważniejsze osiagnięcia:
Aktywność pozazawodowa: pilot wycieczek zarówno krajowych jak i zagranicznych

Pobyt na stypendium

Miejsce pobytu: Leipzig
Nazwa: Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung UFZ
Tematyka prac wraz z przykładami projektów: "Badania nad (chlorowanymi) lotnymi związkami organicznymi (VOC) w powietrzu z zastosowaniem aktywnych i pasywnych technik poboru prób"
Motto:
Komentarz z naciskiem na zdobyte umiejetnosci:

Doświadczenia zdobyte po stypendium

Praca, doktorat, kursy, szkolenia itp.:
Specjalizacja w ochronie środowiska (pod kątem wspólnych projektów):

Pozostałe

Znajomość jezyków:
Zainteresowania:

edytuj