Krystyna Modzelewska - laureat Konkursu Fundacji im. Nowickiego

Dane podstawowe:

Imię: Krystyna
Nazwisko: Modzelewska
Tytuł: -
Edycja: 10

Przed stypendium

Temat pracy magisterskiej:
Wydział: -
Uczelnia:
Najważniejsze osiagnięcia:
Aktywność pozazawodowa: -

Pobyt na stypendium

Miejsce pobytu:
Nazwa:
Tematyka prac wraz z przykładami projektów: -
Motto:
Komentarz z naciskiem na zdobyte umiejetnosci:

Doświadczenia zdobyte po stypendium

Praca, doktorat, kursy, szkolenia itp.:
Specjalizacja w ochronie środowiska (pod kątem wspólnych projektów): -

Pozostałe

Znajomość jezyków:
Zainteresowania:

edytuj