Monika Strączyńska - laureat Konkursu Fundacji im. Nowickiego

Dane podstawowe:

Imię: Monika
Nazwisko: Strączyńska
Tytuł: dr inż.
Edycja: 1

Przed stypendium

Temat pracy magisterskiej: Wpływ kondycjonowania osadów ściekowych na proces ich odwadniania
Wydział: Wydział Ochrony Wód i Rybactwa Śródlądowego
Uczelnia: Akademia Rolniczo-Techniczna w Olsztynie
Najważniejsze osiagnięcia:
Aktywność pozazawodowa:

Pobyt na stypendium

Miejsce pobytu: Drezno
Nazwa: Technische Universität Dresden
Tematyka prac wraz z przykładami projektów:
Motto:
Komentarz z naciskiem na zdobyte umiejetnosci:

Doświadczenia zdobyte po stypendium

Praca, doktorat, kursy, szkolenia itp.: praca doktorska pt. Proces usuwania związków fosforu z wody z podchowu ryb i biologicznie oczyszczonych ścieków
Specjalizacja w ochronie środowiska (pod kątem wspólnych projektów):

Pozostałe

Znajomość jezyków:
Zainteresowania:

edytuj