Krzysztof Kilian - laureat Konkursu Fundacji im. Nowickiego

Dane podstawowe:

Imię: Krzysztof
Nazwisko: Kilian
Tytuł: dr nauk chemicznych (chemia analityczna)
Edycja: 2

Przed stypendium

Temat pracy magisterskiej: Leszcz (Abramis brama L.) jako gatunek biomonitoringowy w polskim Banku Prób Środowiskowych
Wydział: Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska
Uczelnia: Uniwersytet Warszawski
Najważniejsze osiagnięcia: 1999- sytpendium Fundacji im. Nowickiego 2005 - nagroda Komitetu Chemii Analitycznej PAN za najlepszą pracę doktorską z chemii analitycznej
Aktywność pozazawodowa:

Pobyt na stypendium

Miejsce pobytu: Poczdam
Nazwa: Ministerstwo Ochrony Środowiska,Ochrony Przyrody i Planowania Przestrzennego
Tematyka prac wraz z przykładami projektów: Zarządzanie Kryzysowe (NZŚ)
Motto:
Komentarz z naciskiem na zdobyte umiejetnosci:

Doświadczenia zdobyte po stypendium

Praca, doktorat, kursy, szkolenia itp.:
Specjalizacja w ochronie środowiska (pod kątem wspólnych projektów): Chemia analityczna

Pozostałe

Znajomość jezyków:
Zainteresowania:

edytuj