Bogdan Zagajewski - laureat Konkursu Fundacji im. Nowickiego

Dane podstawowe:

Imię: Bogdan
Nazwisko: Zagajewski
Tytuł: doktor
Edycja: 2

Przed stypendium

Temat pracy magisterskiej: Określenie możliwości detekcji ołowiu w roślinności i glebie za pomocą technik teledetekcyjnych
Wydział: Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska
Uczelnia: Uniwersytet Warszawski
Najważniejsze osiagnięcia:
Aktywność pozazawodowa:

Pobyt na stypendium

Miejsce pobytu: Saarbruecken
Nazwa: Universitaet des Saarlandes
Tematyka prac wraz z przykładami projektów:
Motto:
Komentarz z naciskiem na zdobyte umiejetnosci:

Doświadczenia zdobyte po stypendium

Praca, doktorat, kursy, szkolenia itp.: 25.02.2003 obrona pracy doktorskiej: Zastosowanie geoinformacji w badaniach wpływu abiotycznych komponentów środowiska na rozmieszczenie roślinności w Narwiańskim Parku Narodowym i jego otulinie. Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Specjalizacja w ochronie środowiska (pod kątem wspólnych projektów): Teledetekcja, Systemy Informacji Geograficznej

Pozostałe

Znajomość jezyków: niemiecki, angielski, rosyjski, francuski
Zainteresowania:  Teledetekcja: pomiary stanu kondycyjnego roślinności, wizualizacja danych lotniczych i satelitarnych  Zastosowanie Systemów Informacji Geograficznej w ochronie środowiska  Wielkoskalowe kartowanie geomorfologiczne

edytuj