Agnieszka Czajka - laureat Konkursu Fundacji im. Nowickiego

Dane podstawowe:

Imię: Agnieszka
Nazwisko: Czajka
Tytuł: dr
Edycja: 3

Przed stypendium

Temat pracy magisterskiej: Struktura osadów złożonych w czasie wezbrań w strefie przykorytowej Wisły w Mętkowie
Wydział: Wydział Nauk o Ziemi
Uczelnia: Uniwersytet Śląski
Najważniejsze osiagnięcia:
Aktywność pozazawodowa:

Pobyt na stypendium

Miejsce pobytu: Hannover
Nazwa: Universitaet Hannover, Institut Fuer Bodenkunde
Tematyka prac wraz z przykładami projektów:
Motto:
Komentarz z naciskiem na zdobyte umiejetnosci:

Doświadczenia zdobyte po stypendium

Praca, doktorat, kursy, szkolenia itp.: obrona pracy doktorskiej "Środowisko sedymentacji osadów przykorytowych rzek uregulowanych na przykładzie górnej Odry i górnej Wisły"
Specjalizacja w ochronie środowiska (pod kątem wspólnych projektów): szeroko pojęte zagadnienie regulacji koryt rzecznych

Pozostałe

Znajomość jezyków: angielski
Zainteresowania:

edytuj