Monika Dziadkowiec - laureat Konkursu Fundacji im. Nowickiego

Dane podstawowe:

Imię: Monika
Nazwisko: Dziadkowiec
Tytuł: magister inżynier
Edycja: 3

Przed stypendium

Temat pracy magisterskiej: "Analiza gospodarki wodno-ściekowej Zakładów Górniczych Polkowice-Sieroszowice"
Wydział: Inżynieria Środowiska
Uczelnia: Politechnika Wrocławska
Najważniejsze osiagnięcia: nagroda rektora Politechniki Wrocławskiej za wyniki w nauce
Aktywność pozazawodowa:

Pobyt na stypendium

Miejsce pobytu: Poczdam
Nazwa: Ministerstwo Środowiska, Rolnictwa i Zagospodarowania Terenu Landu Brandenburgia
Tematyka prac wraz z przykładami projektów: współpraca polsko-niemiecka w zakresie ochrony wód granicznych, w tym Międzynarodowa Komisja Ochrony Odry, Komisja Wód Granicznych
Motto:
Komentarz z naciskiem na zdobyte umiejetnosci: Ministerstwo to dobre miejsce na odbycie stypendium; cenię sobie zwłaszcza pobyt w Wyższym Urzędzie Wodnym. Wyjątkowo przyjazna kadra pozwala na zapoznanie się z całym wachlarzem zagadnień związanych z problematyką ochrony wód.

Doświadczenia zdobyte po stypendium

Praca, doktorat, kursy, szkolenia itp.: 1. Praca w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim w Wydziale Środowiska i Rolnictwa 2. 2000-2001 Podyplomowe Studim Prawa Ochrony Środowiska; Uniwersytet Wrocławski 3. 2001-2002 Stypendium Fundacji Roberta Boscha; w ramach stypenium staże w Berlinie, Dreznie i Brukseli 4. 2002-2003 Udział w programie "Europejski Bank Kadr Dolnego Ślaska" 5. 2003-2005 słuchaczka Krajowej Szkoły Administracji Publicznej w Warszawie
Specjalizacja w ochronie środowiska (pod kątem wspólnych projektów): prawo ochrony środowiska; procedury administracyjne; Polityka Ochrony Środowiska UE

Pozostałe

Znajomość jezyków: język niemiecki - biegła znajomość język angielski - dobra znajomość
Zainteresowania: sport - narciartwo i tenis; fotografia; literatura; Bałkany.

edytuj