Marian Skwarczek - laureat Konkursu Fundacji im. Nowickiego

Dane podstawowe:

Imię: Marian
Nazwisko: Skwarczek
Tytuł: mgr inż.
Edycja: 3

Przed stypendium

Temat pracy magisterskiej: Badanie mobilności metali ciężkich w osadach popowodziowych rejonu Wrocławia
Wydział: Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Uczelnia: Akademia Górniczo - Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie
Najważniejsze osiagnięcia:
Aktywność pozazawodowa:

Pobyt na stypendium

Miejsce pobytu: Hamburg
Nazwa: TU Hamburg-Harburg Arbeitsbereich Abfallwirtschaft (Department of Waste Management)
Tematyka prac wraz z przykładami projektów:
Motto:
Komentarz z naciskiem na zdobyte umiejetnosci:

Doświadczenia zdobyte po stypendium

Praca, doktorat, kursy, szkolenia itp.:
Specjalizacja w ochronie środowiska (pod kątem wspólnych projektów):

Pozostałe

Znajomość jezyków:
Zainteresowania:

edytuj