Beata Sosnowska - laureat Konkursu Fundacji im. Nowickiego

Dane podstawowe:

Imię: Beata
Nazwisko: Sosnowska
Tytuł: dr inż.
Edycja: 3

Przed stypendium

Temat pracy magisterskiej:
Wydział: Wydzial Inżynierii Środowiska
Uczelnia: Politechnika Wroclawska
Najważniejsze osiagnięcia:
Aktywność pozazawodowa:

Pobyt na stypendium

Miejsce pobytu: Monachium
Nazwa: Lehrstuhl fuer Wasserguete- und Abbfallwirtschaft Technische Universitaet Muenchen
Tematyka prac wraz z przykładami projektów: Udzial w projekcie DBU "Purification of a waste water from composing sites with planted soil filters". Badanie defosfatacji w szeregowym ukladzie reaktorów SBR. Zapoznanie się z projektami instytutu.
Motto:
Komentarz z naciskiem na zdobyte umiejetnosci:

Doświadczenia zdobyte po stypendium

Praca, doktorat, kursy, szkolenia itp.: Praca doktorska "Kinetka i efektywność biologicznego oczyszczania ścieków w beztlenowo-anoksycznym reaktorze SBR z wydzieloną nitryfikacją na zlożu biologicznym".
Specjalizacja w ochronie środowiska (pod kątem wspólnych projektów): Technologia oczyszczania ścieków, modelowanie procesów oczyszczania ścieków.

Pozostałe

Znajomość jezyków: angielski, rosyjski
Zainteresowania:

edytuj