Emilia Szpadt (obecnie: den Boer) - laureat Konkursu Fundacji im. Nowickiego

Dane podstawowe:

Imię: Emilia
Nazwisko: Szpadt (obecnie: den Boer)
Tytuł: mgr inż., MSc
Edycja: 3

Przed stypendium

Temat pracy magisterskiej: Specjacja metali ciężkich w odpadach ze składowisk
Wydział: Inżynieria Środowiska
Uczelnia: Politechnika Wrocławska
Najważniejsze osiagnięcia: Studia podyplomowe na Uniwersytecie Środkowej Europy w Budapeszcie, Stypendium Fundacji Nowickiego, Pozyskanie funduszy na 2 projekty w 5 Ramowym Programie Badawczym Unii Europejskiej
Aktywność pozazawodowa:

Pobyt na stypendium

Miejsce pobytu: Darmstadt
Nazwa: Institut für Wasserversorgung und Grundwasserschutz, Abwassertechnik, Abfalltechnik, Industrielle Stoffkreisläufe, Umwelt- und Raumplanung (Institut WAR), Technische Universität Darmstadt
Tematyka prac wraz z przykładami projektów: Zastosowanie analizy cyklu życia (LCA) w gospodarce odpadami, Ocena cyklu życia opakowań Pampersów (Praktyka w Procter&Gamble)
Motto:
Komentarz z naciskiem na zdobyte umiejetnosci: Dostęp do programów stosowanych w Analizach cyklu życia (Umberto, Ares) i do baz danych, zwiedzanie zakładów gospodarki odpadami, wyjazdy na seminaria, przyjemna atmosfera pracy.

Doświadczenia zdobyte po stypendium

Praca, doktorat, kursy, szkolenia itp.: 2001-2005: Asystentka w Katedrze Gospodarki Odpadami Instytutu WAR, Praca m.in. nad projektem Europejskim: "Planowanie Zrównoważonych Systemów Gospodarki Odpadami Komunalnymi Przy Zastosowaniu Analizy Cyklu Życia", koordynacja projektu. Doktorat w toku na zbliżony temat.
Specjalizacja w ochronie środowiska (pod kątem wspólnych projektów): Gospodarka odpadami komunalnymi, Analizach cyklu życia.

Pozostałe

Znajomość jezyków: angielski, niemiecki, holenderski (średnia), rosyjski (słaba)
Zainteresowania: Podróże, żeglarstwo, narty, fotografia i filmy

edytuj