Małgorzata Gierałtowska - laureat Konkursu Fundacji im. Nowickiego

Dane podstawowe:

Imię: Małgorzata
Nazwisko: Gierałtowska
Tytuł: mgr ochrony środowiska
Edycja: 4

Przed stypendium

Temat pracy magisterskiej: Skażenie talem wybranych elementów ekosystemów w strefie oddziaływania Huty Metali Nieżelaznych "Szopienice"
Wydział: Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska
Uczelnia: Uniwersytet Warszawski
Najważniejsze osiagnięcia: Dyplom z wyróżnieniem; Stypendium MEN w latach 1998/99 i 1999/2000; Stypendium SOCRATES-ERASMUS w Hogeschool Ijselland w Deventer, Holandia)- 1999 r.; Staż badawczy poświęcony ekotoksykologii w IBN-DLO (Institute for forestry and Nature Research, obecnie Alterra) w Wageningen, Holandia - 1999 r.
Aktywność pozazawodowa:

Pobyt na stypendium

Miejsce pobytu: Monachium
Nazwa: Institut fuer OEkologische Chemie, GSF-Forschungszentrum fuer Umwelt und Gesundheit
Tematyka prac wraz z przykładami projektów: prace laboratoryjne i studia literaturowe w zakresie metod analizy różnych skażeń chemicznych (głównie pozostałości środków ochrony roślin, a także PCB i WWA) w próbach środowiskowych, opracowywanie i optymalizacja metod przygotowania próby do analizy oraz instrumentalnych metod detekcji
Motto:
Komentarz z naciskiem na zdobyte umiejetnosci: dużo samodzielnej praktycznej pracy w laboratorium i przy obsłudze instrumentów analitycznych; bardzo ciepła atmosfera i otwartość na pomysły stypendysty; pracownicy Instytutu nie tylko bardzo kompetentni, ale i niezmiernie wyrozumiali; szerokie grono stypendystów z całego świata; możliwość podjęcia studiów doktoranckich; blisko do Alp!

Doświadczenia zdobyte po stypendium

Praca, doktorat, kursy, szkolenia itp.: 1. obecnie: Aystentka Doradcy Przedakcesyjnego Tilmana Baehra (Behoerde fuer Umwelt und Gesundheit, Hamburg) w projekcie twinningowym "Kontrola przemieszczania odpadów", Główny Inspektorat Ochrony Środowiska 2. marzec 2002 - sierpień 2003: Centralny Instytut Ochrony Pracy, Ośrodek Współpracy Naukowej z Zagranicą -koordynacja i administrowanie projektów międzynarodowych (Programy Ramowe UE, PHARE, Leonardo da Vinci)
Specjalizacja w ochronie środowiska (pod kątem wspólnych projektów): ekotoksykologia, analityka skażeń środowiska, transgraniczne przemieszczanie odpadów, pozyskiwanie funduszy z UE

Pozostałe

Znajomość jezyków: angielski i francuski - biegle, niemiecki - dobrze, rosyjski - słabo
Zainteresowania: piwa z całego świata (smaki, historie, technologie, butelki); sport (narty, rower, żeglarstwo, pływanie, siatkówka)

edytuj