Monika Karmańska (obecnie Nadrowska) - laureat Konkursu Fundacji im. Nowickiego

Dane podstawowe:

Imię: Monika
Nazwisko: Karmańska (obecnie Nadrowska)
Tytuł: mgr inż. arch.
Edycja: 4

Przed stypendium

Temat pracy magisterskiej: Oferta inwestycyjna terenów poprzemysłowych Chorzowa
Wydział: Wydział Architektury
Uczelnia: Politechnika Śląska
Najważniejsze osiagnięcia: Studium rozwoju przestrzennego terenów Międzynarodowych Targów Katowickich, pracownia Decorum, 1998; Studium kolorystyki i ekspozycji reklamy w centrum Sosnowca (konkurs SARP, I nagroda), pracownia Decorum, 1998
Aktywność pozazawodowa:

Pobyt na stypendium

Miejsce pobytu: Potsdam, Aachen
Nazwa: Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Raumordnung des Landes Brandenburg; RWTH Aachen, Lehrstuhl und Institut für Städtebau und Landesplanung
Tematyka prac wraz z przykładami projektów: Prawne, techniczne i organizacyjne aspekty zagospodarowania terenów poprzemysłowych oraz terenów powojskowych. Rewitalizacja obszarów śródmiejskich w ramach programu Stadtteile mit besonderem Erneuerungsbedarf – organizacja warsztatu planistycznego w dzielnicy Aachen Rothe Erde.
Motto:
Komentarz z naciskiem na zdobyte umiejetnosci:

Doświadczenia zdobyte po stypendium

Praca, doktorat, kursy, szkolenia itp.: Miejsce zatrudnienia: RWTH Aachen, Lehrstuhl und Institut für Städtebau und Landesplanung. Praca doktorska pt. 'Planowanie operacyjne w procesach przeksztalceń obszarów poprzemysłowych' na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej
Specjalizacja w ochronie środowiska (pod kątem wspólnych projektów): Zagospodarowanie terenów poprzemysłowych Rozwój regionalny

Pozostałe

Znajomość jezyków: angielski - dobra, niemiecki - dobra
Zainteresowania:

edytuj