Łukasz Chrzanowski - laureat Konkursu Fundacji im. Nowickiego

Dane podstawowe:

Imię: Łukasz
Nazwisko: Chrzanowski
Tytuł: mgr inz
Edycja: 5

Przed stypendium

Temat pracy magisterskiej: "Wydzielanie biosurfaktantów z wybranych szczepów bakteryjnych"
Wydział: ITS, Technologia Chemiczna
Uczelnia: Politechnika Poznańska, Akademia Rolnicza, Uniwersytet Adama Mickiewicza
Najważniejsze osiagnięcia: Nagroda Ministra w konkursie "Nauka na rzecz ochrony środowiska i przyrody"
Aktywność pozazawodowa:

Pobyt na stypendium

Miejsce pobytu: Leipzig
Nazwa: Umweltforschungszentrum Leipzig - Halle
Tematyka prac wraz z przykładami projektów: Wytwarzanie kwasu cytrynowego przez drożdże z gatunku Yarrowia lipolytica
Motto: To co robisz - rób dobrze !!!!!!
Komentarz z naciskiem na zdobyte umiejetnosci: Świetnie wyposażony ośrodek, wspaniały dostęp do aparatury i materiałów, super atmosfera !! Kontakt na długie lata !!

Doświadczenia zdobyte po stypendium

Praca, doktorat, kursy, szkolenia itp.: doktorant - praca "Wpływ dodatku zwiazków powierzchniowo czynnych - na biodegradacje węglowodorów przez wybrane szczepy drożdży"
Specjalizacja w ochronie środowiska (pod kątem wspólnych projektów): bioremediacja

Pozostałe

Znajomość jezyków:
Zainteresowania:

edytuj