Łukasz Gawor - laureat Konkursu Fundacji im. Nowickiego

Dane podstawowe:

Imię: Łukasz
Nazwisko: Gawor
Tytuł: mgr geografii
Edycja: 5

Przed stypendium

Temat pracy magisterskiej: "Charakterystyka nalodzi na przedpolu lodowca politermalnego na przykładzie lodowca Werenskiolda (południowy Spitsbergen)"
Wydział: Wudział Nauk o Ziemi
Uczelnia: Uniwersytet Śląski
Najważniejsze osiagnięcia: Stypendium Ministra Edukacji Narodowej 1999/2000, 2000/2001 III miejsce w konkursie na najlepszych absolwentów w dziedzinie ochrony środowiska Findacji im. Nowickiego i DBU V Edycja, 2002
Aktywność pozazawodowa: Dziennikarstwo, muzyka, turystyka

Pobyt na stypendium

Miejsce pobytu: Garmisch-Partenkirchen
Nazwa: Alpenforschingsinstitut
Tematyka prac wraz z przykładami projektów: Obszary chronione w Karpatach i Alpach - próba zastosowania doświadczeń alpejskich (Konwencja Alpejska) w zrównoważonym rozwoju Karpat (Konwencja Karpacka)
Motto: "Wszystko jest geografią"
Komentarz z naciskiem na zdobyte umiejetnosci: Praca w Instytucie Badań Alpejskich w dziedzinie ochrony przyrody na obszarach wysokogórskich dała mi umiejętność porównywania różnorodnych zagadnień np. prawnych aspektów ochrony przyrody, rozwoju obszarów chronionych, zarządzania tymi obszarami w zależności od różnych systemów ochrony środowiska -niemieckim (unijnym)i polskim. Najważniejsza była metodyka pracy - wykorzystuję ją obecnie w pracy doktorskiej, dotyczącej porównania zagadnień ochrony środowiska na obszarach górniczych GZW i Zagłębia Ruhry

Doświadczenia zdobyte po stypendium

Praca, doktorat, kursy, szkolenia itp.: Doktorant w Instytucie Geolgii Stosowanej Politechniki Śląskiej w Gliwicach Nauczyciel geografii w Prywatnym Centrum Edukacyjnym "Filomata" w Gliwicach
Specjalizacja w ochronie środowiska (pod kątem wspólnych projektów): Ochrona przyrody na obszarach wysokogóskich Ochrona środowiska na obszarach góniczych Fundusze strukturalne UE

Pozostałe

Znajomość jezyków: J. angielski - biegle J. niemiecki - biegle J. rosyjski - znajomość podstawowa
Zainteresowania: Glajologia - Uczestnik XV Wyprawy Polarnej PAN na Spitsbergen (1999)Turystyka wysokogórska i wyprawy - trekkingi w Alpach (1997, 1998, 2000, 2001, 2002), Pirenejach (2003), wyprawa rowerowa do Szwecji (1996) Muzyka (gitarzysta amatorskich zespołów muzycznych)

edytuj