Grzegorz Jabłonowski - laureat Konkursu Fundacji im. Nowickiego

Dane podstawowe:

Imię: Grzegorz
Nazwisko: Jabłonowski
Tytuł: Magister Ochrony Środowiska, specjalizacja GIS/hydrologia
Edycja: 5

Przed stypendium

Temat pracy magisterskiej: Wykorzystanie metod GIS i informacji teledetekcyjnych do oceny zasięgu wezbrań w dolinie Skory (na odcinku Zagrodno-Chojnów)
Wydział: Międzywzdziałowe Studia Ochrony Środowiska
Uczelnia: Uniwersytet Warszawski
Najważniejsze osiagnięcia: *Pierwsze miejsce za projekt WebSDSS podczas GI Sommer School, IfGI Universität Münster
Aktywność pozazawodowa: kajakowanie po Rurze (Ruhr), rowerowe wycieczki, zwiedzanie

Pobyt na stypendium

Miejsce pobytu: Uniwersität Münster
Nazwa: Institut für Geoinformatik
Tematyka prac wraz z przykładami projektów: *Renaturalizacja terenow rzecznych * projekt Flumagis * narzedzia: GIS, bazy danych*
Motto:
Komentarz z naciskiem na zdobyte umiejetnosci:

Doświadczenia zdobyte po stypendium

Praca, doktorat, kursy, szkolenia itp.: Praca: 2004 Dr. Weßling Beratende Ingenieure GmbH * 2004 PRODV AG * 2002-2004 Uniwerstet Münster * 2001-2002 PL SYSTEM Sp. z o.o. *
Specjalizacja w ochronie środowiska (pod kątem wspólnych projektów): * zarzadzanie gospodarka wodna w zlewni (River Base Management), hydrologia; * GIS/geoinformatyka, przestrzenne bazy danych, (przestrzenne) systemy wspomagania decyzyjnego ([Web]SDSS);

Pozostałe

Znajomość jezyków: angielski, niemiecki - plynnie
Zainteresowania: gory, zeglarstwo, kajaki, teorie fizyki przestrzeni, kucharzenie

edytuj