Michał Palmąka - laureat Konkursu Fundacji im. Nowickiego

Dane podstawowe:

Imię: Michał
Nazwisko: Palmąka
Tytuł: magister
Edycja: 5

Przed stypendium

Temat pracy magisterskiej: Porealizacyjna ocena oddziaływania na środowisko kopalni wapienia „Kowala”
Wydział: Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska
Uczelnia: Uniwersytet Warszawski
Najważniejsze osiagnięcia: Uczestnik Polsko-Kanadyjskiego Programu Wymiany Młodzieży - Canada World Youth i Water Supply Foundation
Aktywność pozazawodowa: Członek Małopolskiego Towarzystwa Ornitologicznego

Pobyt na stypendium

Miejsce pobytu: Hannover
Nazwa: Planungsgruppe Umwelt + Ökologie GmbH
Tematyka prac wraz z przykładami projektów: planowanie przestrzenne z wykorzystaniem GIS, ocenz oddziaływania na środowisko, programy kompensacyjne
Motto:
Komentarz z naciskiem na zdobyte umiejetnosci:

Doświadczenia zdobyte po stypendium

Praca, doktorat, kursy, szkolenia itp.: Doktorant w Katedrze Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych, Wydział Geologii, Uniwersytet Warszawski - "Symulacja osiadania wokół KWB Bełchatów z wykorzystaniem sieci neuronowych i GIS" Pracownik Proeko Sp. z o.o.
Specjalizacja w ochronie środowiska (pod kątem wspólnych projektów): środowisko gruntowo-wodne, zagadnienia geologiczne, pozwolenia zintegrowane, oceny oddziaływania na środowisko

Pozostałe

Znajomość jezyków: angielski - płynnie niemiecki - płynnie rosyjki - poziom średni
Zainteresowania: jazda na rowerze górskim, gra na perkusji i klarnecie, speleologia i wspinaczka górska, biegi przełajowe, fotografia

edytuj