Agnieszka Wojtalewicz-Kasprzak - laureat Konkursu Fundacji im. Nowickiego

Dane podstawowe:

Imię: Agnieszka
Nazwisko: Wojtalewicz-Kasprzak
Tytuł:
Edycja: 5

Przed stypendium

Temat pracy magisterskiej: Metody pozyskiwania i uzdatniania szkla samochodowego do wykorzystania
Wydział: Geodezji Gorniczej i Inzynierii Srodowiska
Uczelnia: Akademia Gorniczo - Hutnicza w Krakowie
Najważniejsze osiagnięcia:
Aktywność pozazawodowa:

Pobyt na stypendium

Miejsce pobytu: Augsburg
Nazwa: Glaswerk OSRAM GmbH
Tematyka prac wraz z przykładami projektów: Udział w realizacji projektu Osram dotyczacego recyklingu lamp jarzeniowych; przeprowadzenie analiz zanieczyszczeń znajdujących sie w materiale fluoryzujacym po przeróbce lamp jarzeniowach sposobem "Kapp-Trenn"; opracowaniu metod lepszego oczyszczania materiału fluoryzujacego oraz zmiany jego fizycznych i chemicznych umożliwiających jego ponowne wykorzystanie
Motto:
Komentarz z naciskiem na zdobyte umiejetnosci:

Doświadczenia zdobyte po stypendium

Praca, doktorat, kursy, szkolenia itp.: Promotion, Technische Universität Clausthal und OSRAM GmbH, Thema:"Einsatz von Recyceln Leuchtstoffen in der Elektroindustrie"
Specjalizacja w ochronie środowiska (pod kątem wspólnych projektów): Nationaler Allokationsplan (NAP), Europäische Regelungen zu Elektro- und Elektronikgeräten / Waste Electrical and Elektronic Equipment (WEEE)

Pozostałe

Znajomość jezyków:
Zainteresowania:

edytuj