Łukasz Całek - laureat Konkursu Fundacji im. Nowickiego

Dane podstawowe:

Imię: Łukasz
Nazwisko: Całek
Tytuł: mgr inż
Edycja: 6

Przed stypendium

Temat pracy magisterskiej: Ocena gospodarki wodno-ściekowej Gminy Wisznia Mała w świetle Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 200/60/WE
Wydział: Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
Uczelnia: Akademia Rolnicza we Wrocławiu
Najważniejsze osiagnięcia: Zdobycie uprawnieia żeglarza jachtowego Zdobycie uprawnienia sternika jachtowego Pomocnika instruktora Polskiego Związku Narciarskiego Wstąpienie do Studenckiego Koła Naukowego Hydrologów i Hydrotechników, Początek samodzielnej pracy. Założenie agencji reklamowo-wydawniczej „10”DAK i wydawanie miesięcznego informatora osiedlowego Kursu wychowawców placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży Instruktor narciarstwa Polskiego Związku Narciarskiego Kursu obsługi programu AutoCad organizowanego przez Politechnikę Wrocławska Kurs kierowników placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży Organizacja wielu obozów dla dzieci i młodziezy, wypraw górskich, rejsów morskich
Aktywność pozazawodowa: Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży

Pobyt na stypendium

Miejsce pobytu: Karlsruhe
Nazwa: Institut für Siedlungswasserwirtschaft
Tematyka prac wraz z przykładami projektów: • Stoffstromanalysen für kleinere und mittlere Flußgebiete als Grundlage für die Planung und Umsetzung von Gewässerschutzmaßnahmen ( Analiza materiału rzecznego dla małych i średnich zlewni jako podstawa planowania ochrony wód ) • Modellbau: Kuhlwasserpumpanlage – Kraftwerk Vasilikos / Zypern ( Budowa modelu stacji pomp wody schładzającej dla elektrownii Vasilikos na Cyprze – w skali 1:8 )
Motto: Kto nie próbuje osiagnąa rzeczy niemożliwych ... nigdy ich nie osiąga
Komentarz z naciskiem na zdobyte umiejetnosci: • Zajmowałem się programowaniem w języku programowym AVENEU. Jest to język sporządzony specjalnie na potrzeby programu do wizualizacji danych Geograficznych Systemu Informacji ( GIS). Moim zadaniem była współpraca przy pisaniu skryptu ( Programu) umożliwiającego obliczenie rzeczywistych strat gleby w wyniku erozji wodnej w zlewni. Jest to z punktu widzenia ochrony środowiska zagadnienie bardzo ważne a prawidłowe zrozumienie procesów związanych z erozją wodna ma ogromne znaczenia dla planowania i zarządzania ochroną wód w zlewni. • Oprócz tego pracowałem równolegle też w instytucie Gospodarki i Budownictwa wodnego. Pracowałem tam w laboratorium wodnym („Theodor-Rehbock-Laboratorium”), przy budowie i badaniach modelowych stacji pomp dla elektrowni wodnej Vasilikos na Cyprze

Doświadczenia zdobyte po stypendium

Praca, doktorat, kursy, szkolenia itp.: zamiar rozpoczęcia doktoratu
Specjalizacja w ochronie środowiska (pod kątem wspólnych projektów): gospodarka wodna i ściekowa gospodarka odpadami GIS OOŚ

Pozostałe

Znajomość jezyków: angielski - dobra w mowie i piśmie niemiecki - dobra w mowie i piśmie
Zainteresowania: Podróże oraz aktywne spędzanie czasu, czyli wszystkie moje pasje jak narciarstwo ( w tym ekstremalne narciarstwo pozatrasowe), płetwonurkowanie, żeglarstwo, windsurfing, wspinaczka skalna, jaskiniowa i wysokogórska, turystyka górska, rower. Praca z dziećmi i młodzieżą na obozach sportowych. Kino, książki oraz słuchanie muzyki Tworzenie dwuwymiarowej grafiki komputerowej Nauka związana z takimi dziedzinami jak inżynieria środowiska. Szczególnie interesują mnie tematy związane z modelowaniem procesów hydrologicznych, organizacją działań w okresie zagrożeń środowiskowych oraz pozyskiwanie funduszy na realizacje zadań środowiskowych.

edytuj