Agata Mazurczyk - laureat Konkursu Fundacji im. Nowickiego

Dane podstawowe:

Imię: Agata
Nazwisko: Mazurczyk
Tytuł: magister geografii fizycznej
Edycja: 6

Przed stypendium

Temat pracy magisterskiej: Wpływ turystyki kajakowej na środowisko przyrodnicze szlaku Czarnej Hańczy i Kanału Augustowskiego
Wydział: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych specjalizacja: geoekologia
Uczelnia: Uniwersytet Warszawski
Najważniejsze osiagnięcia: stypendium w redakcji "Poznaj Świat", dyplom z wyróżnieniem, 2001/2002 stypendium Ministra Edukacji Narodowej „za wysokie wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia w pracy naukowej”
Aktywność pozazawodowa: działalność w Warszawskim Akademickim Klubie Kajakowym (2 lata prezesury), organizacja wyjazdów integracyjnych dla firm, obozy dla młodzieży; wyjazdy w coraz wyższe góry świata

Pobyt na stypendium

Miejsce pobytu: Braunschweig
Nazwa: Institut fur Wasserbau, Technische Universitat Braunschweig
Tematyka prac wraz z przykładami projektów: wyznaczanie współczynników oporów w dwudzielnych kanałach z roślinnością drzewiastą - badania laboratoryjne; charakterystyki turbulencji w kanałach z roślinnością wysoką; rozwój zrónoważony dolin rzecznych na przykładzie Doliny Gónej Narwi
Motto: praktyka przełamuje stereotypy i nareszcie lubię Niemców, Niemcy i niemiecki
Komentarz z naciskiem na zdobyte umiejetnosci: bardzo dobre miejsce, świetnie wyposażone laboratorium hydrauliczne - jedno z największych w Europie. zebranie takich danych pomiarowych nie byłoby w Polsce możliwe. Opiekun był mocno zapracowany, więc nie zawsze kontakt z nim był łatwy, ale starał się pomagać.

Doświadczenia zdobyte po stypendium

Praca, doktorat, kursy, szkolenia itp.: W czerwcu 2007 obroniłam pracę doktorska "Pola prędkości turbulentych w kanałach o złożonych przekrojach poprzecznych z drzewami" w Instytucie Geofizyki PAN w Warszawie 7-16.06.2004r. Enviromental Fluid Mechanics, Theory, Experiments, Applications, Budapest, Hungary – organized by International Association for Hydraulic Engineering and Research luty – kwiecień 2004, Computer Modeling of Complex Systems, Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, International Institute for Applied Systems Analysis, Wrocław
Specjalizacja w ochronie środowiska (pod kątem wspólnych projektów): zasoby wodne, hydraulika wód płynących, obecnie edukacja

Pozostałe

Znajomość jezyków: angielski, niemiecki - bardzo dobrze, rosyjski - dobrze, hiszpański - uczę się od roku francuski - początek nauki
Zainteresowania: Kajakarstwo górskie, narciarstwo, turystyka górska, podróże

edytuj