Katarzyna Haponiuk-Winiczenko - laureat Konkursu Fundacji im. Nowickiego

Dane podstawowe:

Imię: Katarzyna
Nazwisko: Haponiuk-Winiczenko
Tytuł: mgr inż.
Edycja: 6

Przed stypendium

Temat pracy magisterskiej: "Wybrane właściwości roślin, istotne z punktu widzenia ich inżynierskiego wykorzystania, w zbiornikach wodnych o róznej trofii."
Wydział: Wydział Inżynierii i Kształtowania Środowiska - Katedra Kształtowania Środowiska - Zakład Przyrodniczych Podstaw Inżynierii Środowiska
Uczelnia: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
Najważniejsze osiagnięcia: Stypendium naukowe na Uniwersytecie BOKU (Universitaet fuer Bodenkultur Wien) w Wiedniu w Austrii.
Aktywność pozazawodowa: Wspólnie z BUNDjugend Mecklenburg-Vorpommern (Jugend im Bund fuer Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V.) i przy współpracy z Polsko-Niemiecką Współpracą Młodzieży, przez pięć lat organizowałam międzynarodowe obozy dla młodzieży z Polski i Niemiec oraz państw trzecich.

Pobyt na stypendium

Miejsce pobytu: Freising (Muenchen)
Nazwa: LWF - Bayerische Landesanstalt fuer Wald und Forstwirtschaft - Freising oraz TUM-Technische Universitaet Muenchen
Tematyka prac wraz z przykładami projektów: Miejsce stypendium nie zostało wybrane przypadkowo. LWF można nazwać odpowiednikiem naszego polskiego IBL - Instytutu Badawczego Leśnictwa, z którym ściśle współpracuję. Będąc w LWF zapoznałam się z najnowszymi trendami oraz wynikami badań w zakresie szeroko pojmowanej ochrony środowiskaa w szczególności siedlisk leśnych. W LWF na moją pracę składały się cztery podstawowe nurty: a.FENOLOGIA b.WEGETACJA c.BAYERISCHE WALDKLIMASTATIONEN - PHAENOLOGISCHER GARTEN d.PRZEGLĄD LITERATURY (w zakresie tematyki pracy doktorskiej) oraz WARSZTATY I REFERATY... Natomiast na TUM (Technische Universitaet Muenchen)uczestniczyłam w wielu ciekawych wykładach oraz korzystałam ze zbiorów TUM.
Motto: ...mam ich kilka... wiec pozwole sobie zamieścić trzy... :-) "Nie konstytucje (...) i nie granice decydują o wielkości narodów i ich roli w świecie. O potędze państw decyduje nie ustrój, nie obszar, lecz człowiek i charakter człowieka." "Przyjaciele, to cisi aniołowie, ktorzy pomagają nam stanąć na nogach, kiedy nasze skrzydła mają kłopoty z przypomnieniem sobie, jak się fruwa." "...być radosnym i dobrym, kiedy świat jest smutny i zły..." :)
Komentarz z naciskiem na zdobyte umiejetnosci: Dzięki Stypendium mogłam zrealizować moje plany związane z pisaniem doktoratu w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego na Wydziale Inżynierii i Kształtowania Środowiska -czyli przede wszystkim poszerzyć swoją wiedzę w zakresie tematyki pracy doktorskiej. 1.LWF a.FENOLOGIA - w tym zakresie opracowywałam dane zebrane przez pracowników LWF (zapoznałam się z programem ACCES) oraz jednostki im podległe.Zajmowałam się interpretacją zależności długości i przebiegu poszczególnych faz fenologicznych drzew znajdujących się na poletkach doświadczalnych na 'Lesnych Stacjach Klimatychnych' na tle zmian klimatycznych. b.WEGETACJA - w tym zakresie również opracowywałam zebrane dane z wielolecia. Dane te dotyczyły zmian siedliskowych w niższych piętrach 'Leśnych Stacji Klimatycznych'. c.BAYERISCHE WALDKLIMASTATIONEN - PHAENOLOGISCHER GARTEN - czyli 'Ogrody Fenologiczne'. Ku memu wielkiemu zadowoleniu nie spędzałam całych dni za biurkiem! :) Przynajmniej raz w tygodniu jeździłam w teren zbierając dane. moim zadaniem była obserwacja poszczególnych faz fenologicznych 17 gatunków dzrew i krzewów w powstałych od 1996 roku 'Ogrodach Fenologicznych'. d.LITERATURA - dzięki Stypendium miałam również możliwość uzupełnienia przeglądu literatury o pozycje nienieckojęzyczne oraz zapoznania się z niepublikowanymi wynikami badań. We Freising miałam niepowtarzalną możliwość zapoznania się nie tylko z wielce interesującymi dziełami naukowymi, ale także kilkakrotniw miałam okazje 'podyskutować' z autorami! Było to dla mnie szczególnie cenne! :) WARSZTATY: W czasie warsztatów mogłam poznac 'od podszewki' tenże 'warsztat pracy'-czyli jak to się wszystko robi w praktyce! :) Warsztaty organizowane przez LWF - "Waldklimastationen und phaenologische Gaeten" WKS-Mitterfels WKS-Altdorf WKS-Ebersberg 2.TUM Oprócz praktyki w LWF uczestniczyłam również w bardzo ciekawych zajęciach na Uniwersytecie - pozwoliło mi to jeszcze poszerzyć zasób słownictwa przede wszystkim w zakresie tematyki pracy doktorskiej oraz zapoznac się z metodami nauczania. Korzystałam również z bogatego księgozbioru TUM. To generalnie wszystko w zakresie pracy naukowej. Ale oczywiście nie zabrakło też 'części nie-oficjalnej'! :) Ale o tym to już prywatnie... ;) Na przykład kursik japońskiej sztuki kulinarnej - czyli moje ulubione sushi...

Doświadczenia zdobyte po stypendium

Praca, doktorat, kursy, szkolenia itp.: TEMAT PRACY DOKTORSKIEJ: "Określenie zmian zachodzących w odwadnianych siedliskach leśnych oraz sposobów ich ograniczania"
Specjalizacja w ochronie środowiska (pod kątem wspólnych projektów): -Przyrodnicze Podstawy Inżynierii Środowiska -Kształtowanie Środowiska Obszarów Niezurbanizowanych

Pozostałe

Znajomość jezyków: j.niemiecki: bardzo dobra j.angielski: dobra
Zainteresowania: Podam tylko 'hasła' a szczegóły dla 'szczególnie zainteresowanych' :) (kolejność zupełnie niezobowiązująca... ;) ) -kuchnie świata -kultura i tradycje państw niemieckojęzycznych -malowanie na szkle -florystyka -ochrona środowiska -roślinność wodna -pływanie -turystyka ...

edytuj