Ewa Jabłońska - laureat Konkursu Fundacji im. Nowickiego

Dane podstawowe:

Imię: Ewa
Nazwisko: Jabłońska
Tytuł: mgr
Edycja: 8

Przed stypendium

Temat pracy magisterskiej: Walory szaty roślinnej i zagrożenia antropogeniczne torfowiska nad jeziorem Gajlik na Pojezierzu Sejneńskim
Wydział: Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska
Uczelnia: Uniwersytet Warszawski
Najważniejsze osiagnięcia: Przeprowadzenie projektu edukacyjnego pt. "Ekologia torfowisk i ochrona przyrody terenów podmokłych" wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjów znajdujących się na terenie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego, zrealizowane w ramach działalności w Stowarzyszeniu Chrońmy Mokradła (http://free.ngo.pl/cmok/pl/edukacja_torfowiska.html). Działania mające na celu ochronę doliny Rospudy. Działalność w Kole Naukowym Biologów Terenowych Uniwersytetu Warszawskiego i zaprezentowanie zgromadzonych danych na 53 Zjeździe Polskiego Towarzystwa Botanicznego w Toruniu (Kopułowe torfowiska źródliskowe w rezerwacie Żytkiejmska Struga w Puszczy Rominckiej jako ostoja brzozy niskiej Betula humilis Schrank i innych ginących gatunków roślin).
Aktywność pozazawodowa:

Pobyt na stypendium

Miejsce pobytu: Greifswald
Nazwa: Institut für Botanik und Landschaftsökologie, Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald
Tematyka prac wraz z przykładami projektów:
Motto:
Komentarz z naciskiem na zdobyte umiejetnosci:

Doświadczenia zdobyte po stypendium

Praca, doktorat, kursy, szkolenia itp.:
Specjalizacja w ochronie środowiska (pod kątem wspólnych projektów):

Pozostałe

Znajomość jezyków:
Zainteresowania:

edytuj