Katarzyna Laskowska - laureat Konkursu Fundacji im. Nowickiego

Dane podstawowe:

Imię: Katarzyna
Nazwisko: Laskowska
Tytuł: Magister Ochrony Środowiska
Edycja: 7

Przed stypendium

Temat pracy magisterskiej: "Koncepcja rolnictwa ekologicznego w Polsce na tle wymogów Unii Europejskiej"
Wydział: Matematyczno-Przyrodniczy,kierunek: Ochrona Środowiska
Uczelnia: Katolicki Uniwersytet Lubelski
Najważniejsze osiagnięcia: Współtworzenie rozdziału "Leśnictwo i rybołówstwo" w książce "Ekorozwój gminy Wola Uhruska"; Laureatka VII edycji konkursu Fundacji im. Nowickiego
Aktywność pozazawodowa: Ukończenie podyplomowych studiów przygotowania pedagogicznego (wrzesień 2002-czerwiec 2003)w Instytucie Pedagogiki (KUL) Wolontariat w Domu Dziecka w Lublinie

Pobyt na stypendium

Miejsce pobytu: Rheinbach
Nazwa: Stiftung Europäisches Naturerbe (EURONATUR)
Tematyka prac wraz z przykładami projektów: Projekt „Agenda 21 Wrocław / Narew” składający się z mniejszych projektów realizowanych w okolicach Wrocławia oraz Narodowego Parku Narwiańskiego. Osobiście zaangażowałam się w tzw. jego część Narwiańską. Projekt ma celu zachowanie walorów przyrodniczych i regionalnych tego terenu a także stworzenie nowych źródeł dochodów dla mieszkańców wsi.
Motto: "Ważne jest zaakceptowanie rezultatu każdego dnia i pokonanie go, wraz ze swoją nudą, rozczarowaniem i trudem - bo, mimo wszystko, jest to wciąż nasze życie" (CANTALUPO) "Ludzkie życie to istne szaleństwo. Jednak największa mądrość polega na właściwym wyborze własnego szaleństwa" (Coelho Paulo)
Komentarz z naciskiem na zdobyte umiejetnosci:

Doświadczenia zdobyte po stypendium

Praca, doktorat, kursy, szkolenia itp.:
Specjalizacja w ochronie środowiska (pod kątem wspólnych projektów):

Pozostałe

Znajomość jezyków: język angielski i niemiecki
Zainteresowania:

edytuj