Tomasz Pietrusiak - laureat Konkursu Fundacji im. Nowickiego

Dane podstawowe:

Imię: Tomasz
Nazwisko: Pietrusiak
Tytuł: mgr
Edycja: 8

Przed stypendium

Temat pracy magisterskiej: Udział Unii Europejskiej w finansowaniu ochrony środowiska w Polsce
Wydział: Chemii/Zakład Polityki Gospodarczej na Wydziale Prawa i Administracji UJ
Uczelnia: Uniwersytet Jagielloński
Najważniejsze osiagnięcia: 2001-2003 założyciel i Prezes Naukowego Koła Studentów Ochrony Środowiska Uniwersytetu Jagiellońskiego
Aktywność pozazawodowa: Studia doktoranckie w Instytucie Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego

Pobyt na stypendium

Miejsce pobytu: Singen
Nazwa: Institut fur Landschaftsokologie und Naturschutz im NABU (Naturschutzbund Deutschland, L. Baden Wurttemberg e. V.)
Tematyka prac wraz z przykładami projektów: Rolnictwo ekologiczne, eko/agroturystyka, ochrona dziedzictwa kulturowego Badenii Wurtembergii w ramach projektu EkoRegio-Tour. Ewaluacja projektu MEKA II - Marktentlastungs- und Kulturlandschafts- ausgleichs-Programm des Landes Baden-Wurttemberg "Artenreiches Grunland
Motto: Tam sięgaj gdzie wzrok nie sięga, łam czego rozum nie złamie, o przyjacielach swych nie zapominaj.
Komentarz z naciskiem na zdobyte umiejetnosci: Zapoznanie z rolnictwem ekologicznym, organizacją eko i agroturystyki uwzgledniającą ochronę przyrody i promocję lokalnego dziedzictwa kulturowego Badenii Wurtembergii

Doświadczenia zdobyte po stypendium

Praca, doktorat, kursy, szkolenia itp.: Przed stypendium: -Pełnomocnik ds. Ochrony Środowiska Dyrektora Głównego Ośrodka Szkoleniowego Telekomunikacji Polskiej w Krakowie, -Inspektor ds. Ochrony Środowiska w TP Edukacja i Wypoczynek Sp. z o.o., -Koordynator Projektu – Specjalista ds. Certyfikacji i Współpracy Gospodarczej z Zagranicą w P. W. „KRAMEKO” Sp. z o.o., -Natural Systems Dr Andrzej Czech / NEPCON Sp. z o.o. – Konsultant ds. Certyfikacji FSC/Stowarzyszenie Dziedzictwo Karpat – Koordynator Projektów Ukończone "Studium Zarządzania i Biznesu" w Zakładzie Ekonomii Stosowanej na Wydziale Prawa i Administracji UJ oraz Studium „Prawo Administracyjne i Ochrony Środowiska” w Instytucie Kształcenia Zawodowego Ekologus Sp. z o.o. Po stypendium: Kontynuacja pracy doktorskiej
Specjalizacja w ochronie środowiska (pod kątem wspólnych projektów): Rolnictwo ekologiczne, eko/agroturystyka, zachowanie dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego.

Pozostałe

Znajomość jezyków: angielski-średni, niemiecki-certyfikat ZMP, rosyjski-średni
Zainteresowania: Rolnictwo ekologiczne, agroturystyka, ekonomiczne i prawne aspekty ochrony środowiska, źródła finansowania ochrony środowiska, zarządzanie środowiskowe, systemy zarządzania jakością. Sport: narciarstwo klasyczne, lekka atletyka, pływanie, kajakarstwo

edytuj