Krzysztof Tarnawski - laureat Konkursu Fundacji im. Nowickiego

Dane podstawowe:

Imię: Krzysztof
Nazwisko: Tarnawski
Tytuł: mgr inż.
Edycja: 8

Przed stypendium

Temat pracy magisterskiej: Waloryzacja przyrodnicza odcinka rzeki Smortawy
Wydział: Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
Uczelnia: AR Wrocław
Najważniejsze osiagnięcia:
Aktywność pozazawodowa:

Pobyt na stypendium

Miejsce pobytu:
Nazwa: Technische Universität Dresden, Institut für Landschaftsarchitektur
Tematyka prac wraz z przykładami projektów: URBEM Project
Motto:
Komentarz z naciskiem na zdobyte umiejetnosci:

Doświadczenia zdobyte po stypendium

Praca, doktorat, kursy, szkolenia itp.:
Specjalizacja w ochronie środowiska (pod kątem wspólnych projektów):

Pozostałe

Znajomość jezyków:
Zainteresowania:

edytuj