Małgorzata Lechwacka - laureat Konkursu Fundacji im. Nowickiego

Dane podstawowe:

Imię: Małgorzata
Nazwisko: Lechwacka
Tytuł: mgr inż.
Edycja: 9

Przed stypendium

Temat pracy magisterskiej: Charakterystyka ekologiczna inwestycji – modernizacji PEC w Jeleniej Górze
Wydział: Inżynierii Środowiska
Uczelnia: Politechnika Wrocławska
Najważniejsze osiagnięcia: Laureatka konkursu Fundacji Nowickiego; studia ukończone z wynikiem bardzo dobrym
Aktywność pozazawodowa:

Pobyt na stypendium

Miejsce pobytu: Lipsk
Nazwa: Institut für Energetik und Umwelt
Tematyka prac wraz z przykładami projektów: Instytut zajmuje się tematyką związaną z odnawialnymi źródłami energii, a zwłaszcza zagadnieniami dotyczącymi wykorzystania biomasy. Ja biorę udział w opracowywaniu analiz wykonalności wykorzystania potencjalnych substratów z rolnictwa, składowiska odpadów lub stacji przeróbki osadów ściekowych do produkcji biogazu. Obecnie wykonywane są dwie analizy dla dwóch polskich gmin. Po ich zakończeniu opracowywane będą bardziej szczegółowe analizy, a także będę brała udział w przygotowywaniu szkoleń dla tych gmin.
Motto: Najbardziej moją sytuację na stypendium w Niemczech oddaje myśl: Aby do czegoś dojść, trzeba wyruszyć w drogę... Ja właśnie jestem na tej właściwej drodze, przynajmniej tak mi się wydaje...
Komentarz z naciskiem na zdobyte umiejetnosci: Pobyt w tym Instytucie to szkoła życia, rewelacyjne miejsce na zdobywanie wiedzy o odnawialnych źródłach energii (zwłaszcza o biomasie), mnóstwo projektów, wszystko jak najbardziej praktyczne, teoria tylko jako podstawa do wykonania analiz. Jednak jest to miejsce raczej dla osób samodzielnych, tu nikt nie prowadzi cię za rączkę :). W Instytucie robię dokładnie to co zawsze chciałam robić.

Doświadczenia zdobyte po stypendium

Praca, doktorat, kursy, szkolenia itp.:
Specjalizacja w ochronie środowiska (pod kątem wspólnych projektów): Zdecydowanie odnawialne źródła energii, produkcja i wykorzystywanie biogazu, także energia słoneczna

Pozostałe

Znajomość jezyków: angielski - bardzo dobra i coraz lepsza, niemiecki - średnia ale się uczę,
Zainteresowania:

edytuj