Iwona Niewińska - laureat Konkursu Fundacji im. Nowickiego

Dane podstawowe:

Imię: Iwona
Nazwisko: Niewińska
Tytuł: magister inżynier
Edycja: 9

Przed stypendium

Temat pracy magisterskiej: Realizacja ochrony przyrody w planach miejscowych na przykładzie wybranych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
Wydział: Międzywydziałowe Studium Gospodarki Przestrzennej
Uczelnia: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
Najważniejsze osiagnięcia:
Aktywność pozazawodowa: przewodnik w Ogrodzie Botanicznym CZRB PAN, Ruch Światło-Życie, praca z dziećmi i młodzieżą, sympatyk kilku kół studenckich, nie tylko naukowych :)

Pobyt na stypendium

Miejsce pobytu: Dresden
Nazwa: Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung e. V. (IÖR)
Tematyka prac wraz z przykładami projektów: W Instytucie brałam przede wszystkim udział w dwóch projektach związanych z planowaniem przestrzennym: 1.ZZOP – Odra – transnarodowe zarządzanie obszarami przybrzeżnymi w regionie Ujścia Odry (IKZM Oder - Grenzüberschreitendes Integriertes Küstenzonenmanagement in der Odermündungsregion). 2.GreenKeys – Urban Green as a Key for Sustainable Cities. Oprócz tego liczne konferencje, seminaria i Planungsforum
Motto:
Komentarz z naciskiem na zdobyte umiejetnosci:

Doświadczenia zdobyte po stypendium

Praca, doktorat, kursy, szkolenia itp.: Praca w Pracowni Urbanistyczno-Projektowej Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie”
Specjalizacja w ochronie środowiska (pod kątem wspólnych projektów): planowanie przestrzenne, zagadnienia ochrony przyrody w planowaniu, opracowania urbanistyczne, opracowania ekofizjograficzne i itp. i … marketing terytorialny.

Pozostałe

Znajomość jezyków: angielski – całkiem dobry, rosyjski – nienajgorszy, niemiecki – z tendencją wzrostową
Zainteresowania: fotografia, podróże, kultura i przyroda szczególnie Azji Centralnej, Europy Wschodniej i Kaukazu, góry, ornitologia (zwłaszcza … żurawie),

edytuj