Monika Świgoń - laureat Konkursu Fundacji im. Nowickiego

Dane podstawowe:

Imię: Monika
Nazwisko: Świgoń
Tytuł: magister
Edycja: 9

Przed stypendium

Temat pracy magisterskiej: Przestrzenne zróżnicowanie opadów atmosferycznych przenikających przez korony drzew w centralnej części Gór Świętokrzyskich
Wydział: Matematyczno-Przyrodniczy, Geografia
Uczelnia: Akademia Świętokrzyska
Najważniejsze osiagnięcia: Nagroda Rektora Akademii Świętokrzyskiej za działność w kole naukowym Stypendium Fundacji im. Nowickiego i Deutsche Bundesstiftung Umwelt
Aktywność pozazawodowa: Przewodniczaca SKN "GEOEKOLOGOW"; Udział w XIII i XIV Sesji Studenckich Kół Naukowych "Człowiek i jego Środowisko"; Międzywydziałowe Studium Pedagogiczne

Pobyt na stypendium

Miejsce pobytu: Drezno
Nazwa: Technische Universität Dresden Institut für Geographie Lehrstuhl Landschaftslehre/Geoökologie
Tematyka prac wraz z przykładami projektów: Wald- und Wasser- Management in Mittel- und Osteuropa, EU-Wasserrahmenrichtlinie; Stickstoffsättigung und Stickstoffmodelirung im Wald
Motto: Spróbowac zawsze warto...a zapytać nie zaszkodzi ;)
Komentarz z naciskiem na zdobyte umiejetnosci:

Doświadczenia zdobyte po stypendium

Praca, doktorat, kursy, szkolenia itp.:
Specjalizacja w ochronie środowiska (pod kątem wspólnych projektów):

Pozostałe

Znajomość jezyków: angielski - dobry; niemiecki - niezly(jak po 11 miesiacach nauki; rosyjski - podstawowy
Zainteresowania: literatura, socjologia, geografia

edytuj