Ludzie Fundacji im. Nowickiego

Fundator

Prof. Maciej Nowicki
Prof. Maciej Nowicki

Zarząd fundacji

Prezes Fundacji - Anna Nowick
Prezes Fundacji - Anna Nowicka

Wiceprezes Fundacji - Aleksander Gubrynowicz
Wiceprezes Fundacji - Aleksander Gubrynowicz