Kontynuacja konkursu im. Nowickiego

Od roku 2007 konkurs kontynuowany jest jako program stypendialny prowadzony przez Deutsche Bundesstiftung Umwelt we współpracy ze Stowarzyszeniem Środowisko dla Środowiska

Aktualne zasady konkursu.

Archiwalne zasady konkursu im. Nowickiego

Celem Fundacji jest wspieranie rozwoju najlepszych młodych specjalistów w szeroko rozumianej ekologii i ochronie środowiska. Dlatego więc Fundacja ogłasza corocznie ogólnopolski konkurs na najlepszych absolwentów wyższych uczelni w tej dziedzinie.

Laureaci Konkursu, wyłaniani na drodze trzystopniowych eliminacji, otrzymują w nagrodę 6-miesięczne stypendia (z możliwością przedłużenia o kolejne kilka miesięcy) w wysokości 1000 EUR miesięcznie, w ramach wspólnej akcji stypendialnej Fundacji im. Nowickiego oraz Deutsche Bundesstiftung Umwelt.

Stypendyści kierowani są do renomowanych instytucji niemieckich - zarówno do instytutów naukowych wybranych uczelni czy do znanych firm lub organizacji, gdzie rozwijają swoje dotychczasowe zainteresowania i poszerzają horyzonty wiedzy, nawiązujac cenne kontakty, służące rozwojowi współpracy polsko-niemieckiej.

Ponadto uczestniczą w różnych seminariach jak np. Seminarium DBU w Osnabrueck czy Akademia Letnia w St. Marienthal. Pierwsze osiem lat akcji stypendialnej, obejmujące w sumie ponad 100 osób, zakończyło się dużym sukcesem. Polscy młodzi specjaliści dali jak najlepsze świadectwo o poziomie przygotowania, własnym zaangażowaniu i motywacjom oraz inteligencji. Laureaci kolejnych edycji Konkursu reprezentują różne specjalizacje - począwszy od tematyki związanej z zanieczyszczeniem wód, atmosfery, poprzez ochronę przyrody aż po zagadnienia związane z gospodarką odpadami i zagospodarowaniem terenów poprzemysłowych. Teraz właśnie przebywa na stypendium w Niemczech dziewiąta grupa Stypendystów. Znajdują się oni w różnych miastach, w różnych instytucjach, wyposażonych w doskonałą aparaturę, bogate zbiory literatury fachowej, korzystając z możliwości zdobycia praktyki dzięki włączaniu się w prace zespołów fachowców, poznania fachowego słownictwa w języku niemieckim i nawiązania cennych kontaktów na przyszłość.